neděle 17. března 2019

Vinen a mediálně odsouzen bez důkazů / Guilty and condemned by the media without evidence


 (English version is down below.)


My, níže podepsaní, cítíme nutnost reagovat na pořad Leaving Neveland z produkce HBO a na ničivou mediální štvanici na Michaela Jacksona, kterou tento pořad vyvolal.

Obracíme se tímto na média s důraznou žádostí, aby respektovala alespoň základní známá fakta a základy novinářské etiky. Pořad Leaving Neverland nemůže být vnímán nebo považován za důkazní materiál údajného sexuálního zneužívání nezletilých chlapců Michaelem Jacksonem, jak mnohé zmínky v médiích v posledních dnech přímo či nepřímo tvrdí, neboť kromě vyprávění nejbližších členů rodin obou hlavních aktérů, i jich samotných, nepředkládá snímek jakoukoliv faktickou, natož nějak ověřenou informaci, která by tato vyprávění jakkoliv potvrzovala. V pořadu naopak zaznívá mnoho nepravd a důležitých nepřesností nejen o vztahu Michaela k oběma chlapcům, ale i o vývoji vztahů Michaela s každou z účinkujících rodin.

Dovolujeme si zdůraznit skutečnost, že ač byl Michael Jackson ze sexuálního zneužívání chlapců obviněn celkem třikrát, ani v jednom případě nebyl k obvinění předložen jediný relevantní důkaz. V prvních dvou případech nebylo obžalobou předloženo nic, co by mohlo být považováno za důkaz sexuálních vztahů Jacksona s nezletilými chlapci. Třetím případem, tedy tím, kterému se věnuje Leaving Neverland, se soud odmítl zabývat. Právě ten se přitom stal spouštěčem nepochopitelných reakcí.

Velmi stručně proto všechny tři případy připomínáme.

1993: Obvinění ze zneužívání Jordana Chandlera. Mediálně známé milionové mimosoudní vyrovnání se týkalo civilní části případu. Ač tím podle mnohých Jackson prakticky přiznal vinu, veřejnosti neznámá pravda je, že pro mimosoudní vyrovnání se rozhodla Jacksonova pojišťovna a to bez Jacksonova souhlasu. Existují o tom důkazy v podobě soudních zápisů. Zároveň je fakt, že Jackson se chtěl plně soustředit na očištění svého jména u hlavního – kriminální soudního projednávání. K tomu ale podle všeho vůbec nedošlo, protože zkrátka nebylo na čem postavit obžalobu. Známé a na internetu dostupné jsou přitom nahrávky telefonních hovorů Evana Chandlera, otce Jordana, který se chlubí, že má vše promyšlené tak, že buď mu Jackson zaplatí, cokoli si řekne, nebo ho lidsky zničí. Nutno dodat, že ve finále se mu podařilo obojí. Za připomenutí k tomu také stojí, že pouhých pár měsíců poté, co Michael Jackson zemřel, spáchal Evan Chandler sebevraždu.

2005: Obvinění ze zneužívání Gavina Arvizo. Michael věděl, že dle nového zákona nelze nejdřív vyřešit civilní část a až poté kriminální část a (stejně jako v roce 1993) byl připraven hájit se v obou častech. Případ byl plný zmatečných a nelogických tvrzení ze strany rodiny Arvizo. Michael Jackson byl zproštěn viny ve všech 14 bodech obžaloby.

2013: Obvinění ze zneužívání chlapce jménem Wade Robson. I tento případ provázelo mnoho nelogičností a nesrovnalostí ve výpovědích a dokládaných důkazů ze strany obžaloby. Soudce případ zamítl mimo jiné s konstatováním, že by tomu nemohlo uvěřit ani dítě. Ptáte se, kdo vlastně je Wade Robson? Je to ten, který se, kromě přátelství, zviditelnil i profesní spoluprací s Michalem Jacksonem a díky tomu se na čas stal žádaným choreografem mezi slavnými umělci. Svého času měl i populární taneční soutěž na MTV, kde, mimochodem, několikrát vzdal Michaelu Jacksonovi hold. Je to také ten stejný Wade Robson, který v obou předchozích případech obvinění svědčil pod přísahou striktně ve prospěch Michaela Jacksona, v roce 2005, kdy už byl dospělý muž, dokonce jako první a hlavní svědek obhajoby.  A až do roku 2011 o Jacksonovi mluvil výhradně v pozitivních superlativech. Je to asi jen shoda náhod, že s obviněním přišel po sérii vlastních profesních selhání, kdy postupně odstoupil z několika velkých projektů. Za všechny připomeňme odstoupení z pozice režiséra již roztočeného tanečního filmu Step Up: Revolution, který po něm převzal Scott Speer. Několika takovými obraty se u producentů stal nedůvěryhodným a vše vyvrcholilo, když zjistil, že mu nebylo umožněno podílet se na show ONE vytvořené na počest Michaela Jacksona z produkce Cirque Du Soleil. 

A James Safechuck? Se svým obviněním přišel – jak sám prohlásil – když se doslechl o případu Robsona a díky tomu si uvědomil, že vlastně i on byl zneužíván. Soud však i tuto žalobu zamítl. Kromě všeho ostatního je velká záhada, že Jamesova matka v dokumentu Leaving Neverland vzpomíná, jak byla šťastná a oslavovala Jacksonovo úmrtí v roce 2009 s odůvodněním, že už nemůže ublížit dalším dětem. O údajném sexuálním zneužívání svého syna se ale od svého syna dozvěděla až 4 roky po smrti Michaela Jacksona.

Na základě všeho výše uvedeného žádáme média o jediné: O seriózní a zodpovědnou práci s prokazatelnými fakty.

Tento text je společným vyjádřením a apelem nás, kteří cítíme povinnost reagovat na jednostranně vedený mediální lynč na Michaela Jacksona, který se sám těmto nařčením již nemůže bránit.

Tento text podporují / This text is supported by:

Jakub Cyrani, Roztoky
Veronika Hábová, Praha
Denisa Prepslová, Praha
Veronika Janatová, Praha
Ivana Strašlipková, Praha
Mirka Turanová, Evan
Marcela Spisiak, USA
Michael Klimeš, Plzeň
Michael František Procházka, Beroun
Pavlína Nelson, Praha
Robert Nelson, Praha
Helena Babická, Čelákovice
Tereza Mlatečková, Svitavy
Kamila Mlatečková, Svitavy
Magdalena Machovičová, Praha
Kateřina Mottlová, Úštěk
Luboš Hejda, Teplice
Petra Kramářová, Praha
Kateřina Lébrová, Praha
Jelena Krásná, Ostrava
Lenka Tumová, Kolín
Simona Aniba, Praha
Jitka Kovaříková, Olomouc
Kateřina Balazovičová, Kroměříž
Marie Langrová, Roudnice nad Labem
Zuzana Jurásková, Olomouc
Pavlína Munková, Hodonín
Eva Jakešová, Plzeň
Jan Morký, Svitavy
Michala Kačerová, Plzeň
Renáta Onderková, Havířov
Petr Dzurko, Teplice
Jarmila Mlatečková, Svitavy
Vladimír Mlateček, Svitavy
David Hartmann, Praha
Dana Hrabáková, Praha
Helena Schweinerova, Bílovec
Zlata Šroubková, České Budějovice
Lenka Popovičová, Praha
Zdenka Potočníková, Praha
Petra Vacková, Jindřichův Hradec
Claudia Kafková, Benešov u Prahy
Michal Urbánek, Uherčice u Hustopečí
Kateřina Banášová, Bohumín
Kristina Matoušková, Praha
Aleš Pompa, Bratislava, Slovensko
Lenka Pompová, Nitra, Slovensko
Markéta Richterová, Praha
Alžběta Pelcová, Bratislava, Slovensko
Markéta Čermáková, Brno
Fel Cassieli, New York
Martina Paulino, Praha
Pavel Frabša, Praha
Lucie Neumarová, Rudná
Šárka Němečková, Rumburk
Lucie Válová, Praha
Jitka Martínková, Praha
Katarína Hanustiaková, Košice, Slovensko
Lubomír Mráz, Aš
Romana Pokorná, Krásná Lípa
Václav Janát, Teplice
Filip Kamenický, Brno
Marta Povalova, Lokča, Slovensko
Lenka Vrablikova, Frydek-Mistek
Martin Repáň, Žilina, Slovensko
Stanislav Urbánek, Praha
Daniela Španihelová, Púchov, Slovensko
Marek Hodási, Veľký Krtíš, Slovensko
Lenka Zvejšková, Gruna
Andrea Vosejpková, České Budějovice
Michala Bícová, Liberec
Tereza Folbrechtová, Litoměřice
Věra Kállayová, Spořice
Kristina Danevová Praha
Jitka Němcová, Praha
Jana Masaříková, Hodonín
Zdeňka Jonášová, Nové Dvory-Krámy
Jitka Machálková, Hodonín
Šárka Němečková, Rumburk
Štěpánka Horáčková, Turnov
Renata Regenová, Praha
Kamila Pernická, Praha
Hana Lencová, Sezimovo Ústí
Helena Laurichová, Březí u Prahy
Romana Pokorná,Krásná Lípa
Tereza Walterová, Jirkov
Klára Urushadze, Radonice
Libuše Pokorná, Brno
Jana Tomanová, Praha
Lenka Šťastná, Odolená voda
Bil Aniba, Praha
Marek Slováček, Hlučín
Lucie Kateřina Paredes Oré, Jihlava
Stanislava Švecová, Praha
Kamila Krausová, Šumperk
Monika Hubená, České Budějovice
Petra Kandlerová, Parsovice
Jakub Tamayo, Praha
Zbyněk Tětek, Rudná
Hana Petružálková, Záhornice
Jana Radova, Praha
Lenka Walchetsederová, Aš
Jarmila Nebesářová, Praha
Monika Smetanová, Libčice nad Vltavou
Martina Šťastná, Kolín
Milena Míčková, Strážovice-Horažďovice
Štěpánka Horackova, Turnov
Kristýna Tůmová, České Budějovice
Denisa Kalavská, Olomouc
Adam Pavlík, Frýdek-Místek
Helena Schořová, Bělotín
Adam Schoř, Bělotín
Radim Schoř ml., Bělotín
Radim Schoř, Bělotín
Dilan Filiz, Litomysl
Petra Krátká, Kladno
Anastasija Farská, Praha
Ondřej Farský, Praha
Barbora Nabih Patkova, Praha
Silvie Kozáková, Sojovic
Blanka Paulusová, Chrudim
Klára Čermáková, Kladno
Gabriela Bíla, Klášterec nad Ohří
Adriana Opavská, Přerov
Marie Šebešová, Košice, Slovensko
   

ENGLISH VERSION

Guilty and condemned by the media without evidence

We, the undersigned, feel the necessity to react to the Leaving Neverland film produced by HBO as well as to the destructive media hunt on Michael Jackson, which was caused by that film.

We are turning to media with a strong request to respect at least the basic known facts and basics of journalistic ethics. The Leaving Neverland film cannot be perceived or considered as evidence of  an alleged sexual abuse of underage boys by Michael Jackson, which many media outlets claim directly or indirectly. The film doesn’t present any factual or verified information which would support the claims of the families of the two main characters. In fact, many of the claims made in the film are untruths and important inaccuracies. Not only about Michael’s relationships with those two men but also about the evolution of Michael’s relationship with each of the families.

It is very important to highlight the fact that Michael Jackson was accused of sexually molesting boys three times but no relevant evidence to support the accusations was ever submitted. Nothing that would be considered as a proof of sexual relationship of Jackson and underage boys was submitted in the indicment in the first two cases. The third case, which is also the one that Leaving Neverland is about, was dismissed by the judge. However this dismissed case is the starter of all the incomprehensible reactions.
A brief summary of all the three cases.

1993: Accusation of molesting Jordan Chandler. The publicly known out of court settlement was for the civil part of the case. The general public undestanding of this was that Jackson admitted guilt by the payment. The publicly uknown truth is that it was Jackson’s insurance company who had decided to handle the case by money and it is important to point out that it happened without MJ’s permission. It is a fact that Jackson was ready to fully focus on the main – criminal -part of the case where he planned to defend and clean his name. The point is there wasn’t a criminal court case at all as there was no evidece to build the indictment on. You may know there are very well known phone recordings of Evan Chandler, Jordan’s father, who is flaunting how perfectly he prepared and managed his story to make Jackson pay whatever he asks or he would destroy Jackson. Well, it is to say that at the end he has done both. It is also to remind that only a couple of months after Michael Jackson’s death, Chandler committed suicide.

2005: Accusation of molesting Gavin Arvizo. As Michael knew it was not longer possible to first handle the civil case and then the criminal case, he was ready (as he was also in 1993) ready to fight both. The trial was full of confusing and illlogical claims by the Arvizo family. Michael Jackson was found not guilty in all 14 charges of the indicment.

2013: Accusation of molesting Wade Robson. As well as previous case also this one was full of confusing and illogical claims and evidence from the indicment side. The judge dismissed the case saying besides other reasons that even a little child wouldn’t buy this story. Who is this Wade Robson anyway? It is the Wade Robson who besides the friendship with Michael Jackson made his name known thanks to working with Jackson. It also helped him to be wanted as a choreographer by many famous musicians. He even hosted his own dance competition show on MTV. In fact, he paid a tribute to Michael Jackson in this show a few times. It is also the same Wade Robson who testified under oath in the first two cases strictly to support Michael Jackson. In 2005, he was already a grown adult man when he became a main witness for the defense. Until 2011 Robson was always admiring Jackson. It may just be a coincidence that he went public with the accusation after a series of his own professional failures. As known, he stepped down of several dance projects. One for all let’s remind his stepping down from the dance movie Step Up: Revolution. After a number of this kind of turnovers he became untrustworthy person for the producers and the peak of this was when he found out he was not accepted to work on the Michael Jackson tribute project ONE produced by Cirque Du Soleil.

And James Safechuck? He came up with the accusation when he heard about Robson and realized that he was molested as well. His case was dismissed. Besides all other things, it is interesting that Safechuck’s mom claims in the film that she was all happy and celebrated Jackson’s death in 2009 because he couldn’t hurt any more children. But it was her son James who told her about the sexual abuse four years later.
Based on all mentioned above, we are asking the media for only one favor: To be reliable, reputable and to create articles based on proven facts.

This text is a join statement and an appeal of those who feel the duty to react to one-sided media lynching of Michael Jackson as he can’t defend himself from these accusations.

pátek 8. března 2019

Leaving Neverland je plný lží


EDIT: Doplněno o nové nesrovnalosti

Fakta nelžou, lidé ano (www.mjinnocent.cz)

Leaving Neverland je nový film prezentovaný jako dokument z produkce HBO, ve kterém Wade Robson a James Safechuck tvrdí, že je Michael Jackson sexuálně zneužíval. Dokument je plný prokazatelných lží, časosběrných nesmyslů a protimluv. Fanoušci si opakované mediální útoky na Michaela Jacksona nikdy nenechali líbit. Obzvláště teď, když ho obvinili Wade Robson a James Safechuck a když se Michael Jackson 10 let po své smrti nemá jak bránit, se do obrany Michaela opět zapojilo mnoho fanoušků, kteří jednotlivá tvrzení obou aktérů vyvracejí faktickými důkazy.

Následují text je souhrn faktických důkazů proti lžím, které v dokumentu Leaving Neverland zazněly. Je toho zatím jen pár, další budou pravděpodobně přibývat v následujících dnech a týdnech. Takže pokud vás to zajímá, třeba tak jednou týdně se sem vracejte, ať vám nic neunikne.

Zdůrazňuji, že nic z toho není moje práce, pouze shromažďuji (prověřuji) a sdílím nálezy aktivních fanoušků.

Robsonova charitativní továrna na peníze

Začněme tím, že Wade Robson se svou manželkou Amandou založil „charitativní stránku“ věnovanou obětem sexuálního násilí a žádá veřejnost o příspěvek s tím, že nejnižší možná částka, kterou akceptuje, je 250 USD. Na stránce tvrdí, že on a jeho žena založili fond a osobně do něj přispěli 10 000 USD. Budiž. To hlavní je, že ještě před pár dny bylo na stránce uvedeno, že byli oba obětmi sexuálního násilí. Stránka byla ale upravena, jelikož si uvědomili, že Robsonova žena v dokumentu Leaving Neverland tvrdí, že znásilněna nikdy nebyla, že o tom nic neví a že neví, jak takovým obětem pomoci.

Lži a nesrovnalosti, které zazněly přímo v dokumentu


Matka Jamese Safechucka prohlásila, že tančila radostí, když se dozvěděla o Jacksonově smrti v roce 2009, protože si uvědomila, že už neublíží žádným dalším dětem. Zároveň ale ve filmu tvrdí, že to, že byl její syn Jacksonem sexuálně zneužíván, zjistila od svého syna až v roce 2014.

Safechuck tvrdí, že Jackson s ním po pubertě přerušil kontakt. On a Robson byli prý nahrazeni Macaulay Culkinem a Brettem Barnesem, ti oba přitom zneužívání popírají. Barnes dokonce zvažuje kvůli tomuto dokumentu žalobu na HBO. Existují ale fotografie i videa z roku 1994, na kterých vidíme Jacksona během natáčení reklamního spotu k albu History, jak se prochází se svou tehdejší ženou, Lisou Marií Presley, zatímco Safechuck mu drží deštník.
Viz 19:59:
https://www.youtube.com/watch?v=VRm8FN1uW2I&t=1226s

Existuje i fotografie z natáčení filmu Ghosts někdy z roku 1996.
http://i64.tinypic.com/2gu9lkp_th.jpg


Údajně byli chlapci a Jackson „oddáni" a na „líbánky“ měli jet v roce 1988 do Euro Disney. Ten byl ale otevřen až v roce 1992.

Prý dostal od Jacksona jako dárek bič z filmu Indiana Jones. Jenže ten byl v roce 1990 věnován Institutu archeologie v Londýně. Také měl dostat původní bundu z videoklipu Thriller, kterou ovšem prodal v aukci Michaelův kostymér, Michael Bush, za rekordních 1,8 milionů dolarů.

Tlačil Jackson na Robsona kvůli kariéře?


Robsonovi ve filmu tvrdí, že Jackson se Wada snažil mít jen pro sebe a chtěl ho izolovat od rodičů. Rodina i přátelé Michaela, kteří Wada dobře znají, se však shodují, že to bylo přesně naopak. Matka Robsona se stále snažila na Michaela tlačit, aby mu pomohl v kariéře. Michael, poučen vlastním životem, naopak stále opakoval, že to není správné a že by Robson měl trávit více času s rodinou a více si užívat dětství. Nakonec to proto byla ona, kdo byl ten nesnesitelně přísný manažer, což sama vesele přiznala v rozhovoru v roce 2011. Doslova tehdy řekla, že dětem stále opakuje, že jen tvrdá práce nese výsledky a Robsonovu spolupráci s Jacksem víceméně zhlehčuje, že spolu dělali jen na třech videoklipech. Je tedy nesmysl, že Michael měl na Robsona negativní vliv kvůli své tvůrčí náročnosti.

V dokumentu je zveřejněno i video, na kterém Jackson přeje Robsonovi k narozeninám a doslova mu vzkazuje, aby trávil více času s rodiči, kterým by měl být vděčný za to, že mu dali život.https://www.youtube.com/watch?v=X-VhAzofoO4
Ani samotné video přitom není bez pochyb. Dle všech dostupných důkazů bylo minimálně z části natočeno 20.02.1990 v Regent Beverly Wilshire Hotel, kde Jackson přebíral cenu pro Umělce desetiletí. Datum pořízení videa je velmi důležité, protože Wade Robson má narozeniny až 17.09., tedy o více než půl roku později. Proč by Jackson točil narozeninový video pozdrav s takovým předstihem, navíc zrovna v tak výjimečné chvíli?

Robson vysvětluje, že k sobě měli tak moc blízko, že mu Jackson říkával "my little one". Ve skutečnosti různými podobnými způsoby oslovoval děti obecně běžně.
Jacksonova osobní maskérka Karen Faye k tomu dodává, že videovzkazy nahrával lidem poměrně často. Je tedy možné, že ve filmu použitý sestřih záběrů působící jako jedno konkrétní přání k narozeninám může být sestříhaný z několika různých vzkazů.

Sami dva na večeři?


Robson prokazatelně lže, když tvrdí, že byl donucen Jacksonem k tomu, aby v roce 2005 svědčil v jeho prospěch. Prý ho pozval na večeři, během které ho přemlouval, co má říkat u soudu, a v dokumentu vidíte záběry ranče Neverlandu zvenčí. Taj Jackson (synovec Michaela) ale potvrdil, že na té večeři byl také a že se odehrála až POTÉ, co Robson svědčil, a Safechuck ani nikdy nebyl předvolán.
https://www.youtube.com/watch?v=g3FWO-wN1Bw
https://twitter.com/tajjackson3/status/1103175247547777024

Pálil vzpomínky, které ale před tím už prodal


Na závěr dokumentu také vidíte Robsona pálit věci, kterými mu Jackson platil za jeho údajné sexuální služby, ale aukční síň Julien´s potvrdila, že Robson spoustu věcí prodal, protože potřeboval peníze, a nepřál si, aby tenkrát bylo zveřejněno jeho jméno, což je ale v rozporu s jejich zásadami, a tak vše bylo nakonec prodáno jako kolekce Wada Robsona.
http://i64.tinypic.com/5c0w0g_th.jpg
http://oi65.tinypic.com/2zyzqsh.jpg
http://i68.tinypic.com/ur6gx_th.jpg

V dokumentu uvidíte také tuto fotografii. Bohužel je upravená ve photoshopu.
http://i63.tinypic.com/2itob3p_th.jpg

Kolikrát byl Wade Robson na Neverlandu?


Wade Robson ve filmu Leaving Neverland tvrdí, že na Neverlandu byl nespočetkrát. U soudu pod přísahou však prohlásil, že na Neverlandu byl pouze 14krát a během těchto návštěv tam Michael Jackson s ním byl pouze 4krát.

Ještě zajímavější než počet setkání s Michalem na Neverlendu je rozpor v Robsonových vysvětleních změny postoje. Nejdříve tvrdil, že být hlavním svědkem obhajoby v roce 2005, se rozhodl až pod nátlakem ze strany Jacksona a taky proto, že nechtěl, aby děti Michaela vyrůstaly bez otce, ale zároveň opakovaně říká, že sexuální zneužívání Jacksonem si uvědomil až v roce 2013.

Safechuck neví, kdy a kde byl zneužit 

Ve své žalobě James Safechuck tvrdil, že byl Jacksonem zneužit v 1989 v New Yorku po té, co měl vystoupení na udílení Grammy. Hudební fanoušci ale jistě ví, že v tom roce byly Grammy udíleny v Los Angeles a Jackson na nich vůbec nevystoupil. Safechuck dále uvedl, že v roce 1987
strávil s MJ na Neverlandu Thanksgiving. Jenže MJ byl přesně v té době v Austrálii se svou Bad Tour.

Safechuck lže, když tvrdí, že ho opakovně přemlouvali, ať svědčí


Ve filmu James Safechuck popisuje, že mu opakovaně volala Jacksonova sekretářka a přemlouvala ho, ať jde svědčit na Michaelovu podporu.
Fakta k tomuto jsou následující: Komunikaci se svědky měli na starosti výhradně Tom Mesereau a detektiv Scott Ross. Jacksonova sektretářka řešila vážnou situaci ve své rodině a byla těžko dostupná pro Jacksona, natož aby sama někomu opakovaně volala.
A to hlavní: Na základě dřívějšího prohlášení Safechucka soudce prohlásil, že pro soudní líčení neakceptuje nic, co má jakoukoliv spojitost se Safechuckem (tedy, natož jeho samotného jako svědka). Je tedy nesmysl, aby ho obhajoba přemlouvala k vypovídání, když všichni věděli, že by to soudce neumožnil.

Joy Robson (matka Wade Robsona) na FB lajkovala příspěvky o MJ i dávno po obvinění

Wade Robson zveřejnil obvinění, že ho MJ zneužival, v květnu 2013. Tyto hrůzné vzpomínky na dětství ale jeho matce Joy nebránily, aby v září 2013 a pak ještě v roce 2015 lajkovala na FB příspěvky týkající se Michaela Jacksona. Když to aktivní fanoušci odhlalili a zveřejnili to na internetu, lajky rázem záhadě zmizely. Ovšem screenshoty zůstaly.
https://twitter.com/Zigmanfreud/status/1109220575589732352

Vyhrožovali Jacksonovy právníci jeho sexuálním obětem?

Autor filmu Dan Reed se snaží Michaela znázornit jako nebezpečnou osobu, která se nebojí prostřednictvím svých právníků své oběti zastrašovat. Jako důkaz tohoto tvzení do filmu použil krátkou pasáž z tiskové konference Jacksonova tehdejšího advokáta Marka Geragose.
Samozřejmě, že i tohle bylo ve skutečnosti. úplně jinak.
Když v roce 2003 Jacksona zažalovala rodina Arvizových, v Santa Barbaře na něj byl vydaný zatykač. Jenže v té době byl Jackson v Las Vegas, kde natáčel videoklip k písni One More Chance. Natáčení tedy přerušil (a už nedokončil) a aby se do Santa Barbary dostal co nejrychleji, půjčil si soukromé letadlo. Už v letadle samozřejmě se svými právníky řešil co a jak. Jenže byli potají natáčení a nahrávka se následně dostala na veřejnost. Geragos leteckou společnost zažaloval a soud vyhrál. Kromě milionového finančního odškodnění si autor nahrávky odseděl 8 měsíců ve vězení.

A ta zmiňovaná tisková konference? Ta se týkala důrazného varování před podobnými pokusy narušit soukromí Michaela Jacksona tajným nahráváním a podobnými možnostmi slídění senzací chtivími paparazzi. Dan Reed si z této tiskové konference do filmu vystřihl jen část, aby to působilo jako vyhrožování Michaelovým sexuálním obětem.
Podívejte se sami.

http://www.teammichaeljackson.com/archives/11225?fbclid=IwAR3xYb_OzwkADh1ncfZUuqd6tYi0nglhFVJ0kiq9gmn0u4m8jGkV7AnOQtk

Zneužil Jackson Safechucka v budoucnosti?

Safechuck měl být podle svých slov Jacksonem zneužíván v letech 1988-1991. Ve filmu poměrně podrobně vyjmenovává všechna místa na Neverlandu, kde k sexu s Jacksonem mělo dojít. Mimojiné zmiňuje i budovu železniční zastávky u slavného loga Neverland. Háčkej v tom, že stavba budovy začala až v roce 1993 a dokončena byla  roce 1994.
http://i63.tinypic.com/2165t_th.jpg
http://i68.tinypic.com/mwxfyp_th.jpg

Nemluvě o tom, že po celém ranči byl rozmístěn bezpečnostní kamerový systém, ke kterému měla přístup jak ochranka Neverlandu, tak místní oddělení hasičů i policie. Případné zneužívání dětí by tak zcela jistě bylo některou z kamer zaznamenáno a následně prokázáno.

Lhal pod přísahou Robson nebo jeho matka?

Robson ve filmu velmi detailně popisuje svou údajný první sexuální zkušenost s Jacksonem. Tvrdí, že byl zneužit v době, kdy jeho rodina odjela na výlet do Grand Canyonu a matka souhlasila, že může zůstat na Neverlandu. Zřejmě nepočítal s tím, že si někdo dá tu práci a projde si soudní záznamy z roku 1993. Tím někým je Jacksonův životopisec Mike Smallcombe. V záznamech našel výpověď Wadovy matky Joy, která pod přísahou prohlásila, že Wade byl na v tom Grand Canyonu s nimi. Proč by si to vymýšlela?

Naopak vypověděla, poprvé nechala svého syna na Neverlandu samotného v roce 1993. Jenže to mu bylo už 11 let a on tvrdí, že ho Jackson zneužíval od 7 let, tedy od roku 1989.
Tim Smallcombe připouští, že tohle samozřejmě není 100% důkaz, že Robson nikdy nebyl Jacksonem zneužit. Ovšem, jestli byla tato klíčová a velmi detailní vzpomínka Robsona vymyšlena, jak může být bráno vážně cokoliv dalšího?

Proč rodina Safechucka potřebuje tak náhle peníze?

Může to být pouhopouhá shoda okolností. A nebo nedomyšlený pokus o východisko z existeční nouze. Rodiče Jamese Safechucka podnikají v likvidaci odpadů. Je to jejich dlouholeté živobytí. Jejich obchodním parterem je jistý Charles Anderson. Právě u něj začal příběh, který skončil žalobou o více než třičtvrtě milionu dolarů. Do společného podniku totiž přemluvil i své dvě sestry Rhondu a Lauren. Jenže místo slibů zisků z menšinových podílů, které nikdy nedostaly, byla v roce 2010 jen nabídka na odkup jejich podílů za nesmyslně nízkou cenu a taky dluhy na daních. Podvedené sestry si to ale nenechaly líbit a majoritní vlastníky firmy, tedy svého bratra Charlese a Safechuckovy, zažalovaly celkem o více než 800 tisíc dolarů. Žalobu podaly v roce 2013 a firma na odpady se ocitla před bankrotem. Rodině Jamese Safechucka tak vznikl zásadní finanční problém.
Jaká to náhoda, že jen velmi krátce na to se James připojil k Wadu Robsonovi v žalobě na pozůstalost Michaela Jacksona o stamiliony dolarů?

Zamotáni do vlastních lží? 

1. část Leaving Neverland je postavená na tvrzení, že Jackson zneužíval malé kluky maximálně dokud se nedostali do puberty, a pak je vystřídal za nové. James Safechuck prohlásil pod přísahou u soudu i ve filmu, že byl zneužíván do svých 14 let. (Což neodpovídá tvrzení, že MJ se měl specializovat na mladé malé chlapce,ale budiž). Jedním z míst, kde mělo ke zneužívání docházet, byl už zmiňovaný nádrážní dům.

Prokazatelná časová osa přitom říká:
- Safechuck měl být zneužíván do svých 14, tedy do února 1992 
- Stavba nádražní budovy byla schválena a začala v 1993
- Dokončena a připravena k užívání v 1994

Když pod tíhou důkazů režisér Reed přiznal, že ok, data měli špatně, tak zároveň zcela nepochopitelně argumentoval, že v tom nádražním domě to zneužívání skončilo. Tedy, že
Safechuck byl vlastně zneužíván až do 1994, tedy do svých 16.
Což jde jak zcela proti Safechuckově výpovědi pod přísahou u soudu, tak zcela proti Safechuckově výpovědi ve filmu, tak zcela proti celé 1. části filmu, která je prostě o tom, že Jackson zneužíval kluky pouze v předpubertálním věku.