pondělí 23. října 2017

Střípky svobody III

Obsazení neboli zločin
Obsadit bez souhlasu (nebo dokonce přes nesouhlas) majitele nemovitost (ať je v jakémkoliv stavu) není aktivismus, ale krádež, tedy zločin.
Odmítat tuto nemovitost i přes výzvy majitele z jakýchkoliv důvodů opustit není aktivismus, ale krádež, tedy zločin.
Odmítat tuto nemovitost opustit i přes výzvy police, není aktivismus, ale neuposlechnutí výzvy úřední osoby, tedy přestupek.
Rozlišujme občanský aktivismus a terorismus, tedy zločin.

Měření rychlosti, obzvláště na dálnici, byť v úseku zúžení, nemá nic společného s prevencí a bezpečností.
Spíš než do techniky a úředníků, kteří budou mít měření na starosti, mají být takové peníze použity na zrychlení procesu rekonstrukce daného úseku, aby občané byli na svých cestách obtěžováni co nejméně.

Veřejný vs soukromý
1. Prostor, který není ve vlastnictví státu, je soukromý.
2. V prostoru, který je soukromý, nemá mít stát právo určovat - povolovat/zakazovat druh či způsob jeho využívání. (Samozřejmě pokud tím nedochází k poškozování zdraví či majetku někoho, proti jeho vůli).
3. Soukromý prostor nelze považovat za veřejný jen proto, že jeho majitel umožnil vstup lidem, které nezná. Neboli skutečnost, že do soukromého prostoru smí veřejnost, nesmí být důvodem k omezení vlastnických práv.
4. Má-li platit, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, nesmí mít stát právo zvýhodňovat vybranou skupinu společnosti na úkor jiných skupin, obzvláště, když takové zvýhodnění zasahuje do něčích vlastnických práv.
5. Úlohou státu nemá být někoho zvýhodňovat na úkor někoho jiného. Úlohou státu (když už stát existuje) má být nastavit takové prostředí, ve kterém má pokud možno každý možnost volby dle svých priorit (opět pro jistotu dodatek: pokud tím nepoškozuje zdraví nebo majetek někoho jiného proti jeho vůli).

Čím méně nástrojů na kontrolu a následné trestání občanů stát má, tím méně reálné škody vzniká.
Když vás o majetek okrade zloděj (v obvyklém smyslu slova), máte šanci na náhradu od pojišťovny, 
Když vás o majetek (pod různými záminkami) okrade stát, musíte se případně soudit, abyste: 1. prokázali svou nevinu, 2. měli nárok na vrácení majetku, 3. měli nárok na odškodné.

Svoboda je v rozmanitosti
Proč se zbavovat naší české koruny, jen abychom museli používat jinou měnu, když klidně můžeme používat různé měny současně?
V některých zemích mimo eurozónu je běžné, že obchodníci udávají ceny v národních měnách (snad jen kromě VB), i v eurech. Ne proto, že ze zákona musí, ale proto, že chtějí. Není jediný důvod, proč by stejný model nemohl nadále fungovat i u nás.
Vůbec nejde o to nedovolit používat euro. Jde o to nedovolit nesmět používat českou korunu, bitcoin či jiné platidlo.

O dotacích
Dotace znamená, že úředníci z různých zemí vybrali peníze od všech daňových poplatníků, aby je pod dohledem euroúředníků poskytli jen vybraným jedincům či subjektům.
Tito jedinci či tyto subjekty se o peníze cizích lidí nezasloužili tím, že by s nimi měli dobré obchodní vztahy, ale tím, že podali žádosti o tyto peníze.

Ptám se:
Mají peníze opravdu tak nízkou hodnotu, že na jejích získání stačí podat žádost?
Je spravedlivé a hlavně morální, aby, zatímco většina tvrdě pracuje, aby si na živobytí vydělali, některým stačí umět správně vyplňovat formuláře a mít dobré vztahy s patřičnými úředníky a mají peníze těch tvrdě pracujících bez námahy?

Zrušme dotace a nechejme na lidech, kteří si peníze vydělali, to rozhodnutí, za co je budou chtít utrácet a za co ne.

Stát nemá mít právo brát lidem víc peněz než je pro nezbytné fungování základní státní infrastruktury a to je přece alespoň přibližně spočitatelné.
(Námitku, že stát nemá mít právo brát lidem žádné peníze, teď nemá smysl řešit.)

O zbraních


Nejčastěji zbraně slouží k tomu, aby k žádnému boji nedošlo. Slouží k odstrašení. K odstrašení případného útočníka. Ve velké většině případů mají zbraně tuto funkci v rukou toho menšího, slabšího, toho, který dobře ví, že nemůže střet s potenciálním protivníkem vyhrát (proto ho ani nenapadne na něj zaútočit, prohrál by), ale chce vyslat zprávu, že protivníka bude jeho vítězství bolet. A že by si měl rozmyslet, jestli mu takové vítězství stojí za to.
Funguje to tak po miliony let i v přírodě.

V ČR žije mnoho šikovných, chytrých, talentovaných, pracovitých lidí.
Za 1. si nepřeji, aby všem takovým stát říkal, jak mají své živobytí řídit. Naopak si přeji, aby stát dělal vše proto, aby každý měl možnost řídit své živobytí podle svého, pokud nepoškozuje zdraví či majetek někoho jiného proti jeho vůli.
Za 2. si nepřeji, aby takový trh (zboží a služeb) křivily dotace, úlevy, pobídky, kvóty. Stát nemá mít právo zvýhodňovat pár vybraných subjektů na úkor všech ostatních.
Naopak si přeju, aby stát žádné nástroje typu dotace, kvóty a pobídky nesměl mít.
Jen tak lze zajistit, aby trh zůstal svobodný a státem neregulovaný.

O úřednícich
Primární náplní práce úředníků nemá být občany hlídat, kontrolovat, trestat.  
Státní úřady si neplatíme proto, aby stát měl kromě daní další zdroj příjmů v podobě pokut.
Stát má mít jen tolik úředníků, kolik jích nezbytně potřebuje pro fungování nezbytné státní úřední infrastruktury, nikoliv pro všemožné úřady nejrůznějšího zaměření, státní či (ne)státní agentury, odbory apod.
Primární náplní práce úředníků má být asistence občanům v případě, že o konkrétní asistenci mají zájem, ne v případě, že úředník usoudí, že by měl konat.
Čím více státních úředníků, tím více byrokracie, tím více dohledu nad občany, tím méně svobody.
Občané zpravidla nepotřebují stát, ale stát zpravidla potřebuje občany.

O filmu Sully
Kromě samotného příběhu a vykreslení zkušeného profesionála ve svém oboru, je to skvělá a zároveň děsivá ukázka práce byrokratů. O tom, že jejich snaha mít za každou cenu ke každé nehodě viníka k potrestání, je mnohdy škodlivější než samotná nehoda.
A mimojiné také o tom, že člověk může být zkušený a vážený jak chce. Ale jakmile je účastníkem nehody, jejíž následky svými zkušenosti dokázal snížit jen na materiální škody, může se snadno snad podezřelým a následně uznán vinným.
Je extrémně důležité nenechat se zahnat do kouta.

Mnoho lidí si myslí, že EU dotace jsou peníze vyrobené Evropskou Unií.
Jejich překvapivé zjištění: A jo, to jsou vlastně peníze nás všech! No to se nám teda nelíbí!!!

Když je mnoho lidí přesvědčeno, že zdravotnictví má být zdarma, není nijak překvapivé, že se mnoho lidí diví a rozčiluje, když jim při neplacení faktur za nějakou službu, postkytoval tuto službu vypne.

Ne nutně za každý incident, který se stane, je potřeba mít a potrestat viníka.
"Podle mého názoru, pokud není oběti - lidské bytosti, někoho, komu bylo ublíženo na zdraví či na majetku, tak není ani zločin." - Woody Harrelson

Cokoliv nového vám stát skrz zákonná nařízení vnucuje, buďte si jistí, že tak nečiní pro blaho národa, ale pro zajištění výdělku konkrétním subjektům.

Hodně lidí odsuzuje bohatství, ale jen málokdo by ho odmítl.
Bohatství je důkazem úspěchu a ten je výsledkem tvrdé práce a velkých cílů.
Proč mnoho nemajetných odsuzuje majetné? Protože mnoho lidí je naučeno odmítat to, co neznají.

Žádné komentáře:

Okomentovat